Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 49Onun yapt eylerin de herkese lazm olduunu fark
ederek zevkle ve tatl bir heyecanla yapabilecek ve
tabii ki hastalanmayacak.
Bu kadn, inancn bitirmeden hareket ettii zaman,
bedeni iki emri birden kullanyor. nançlarnn yaratt enerjiler bedeninde çarpyor. nançlarndan biri,
“Ben yapamam, benim için kocam yapar,” derken
isyan eden hali, “Artk ben de yaparm, gösteririm
onlara,” diyor. Bu çatma bedenini hrpalad için
hastalanyor.
“steklerimi erkek yapar,” diye inanan bir ksm kadn
da istekleri olmadkça erkeklerin yapt eylere
heveslenerek kendini erkek gibi hissetmek istiyor.
Erkeklerin yapt eyler için, “Ben de yaparm,”
diyerek onlar yapmaya balyor. Tabii ki isterse ve çalmalarn o yönde kullanrsa herkes her eyi yapar.
Ama neden çok kolay yapacamz eyleri brakarak
kendimize ait olmayan baka kulvarlarda mücadele
edelim ki.
Bu gereksiz kulvar deiikliinin en abartl ekli,
kadnlarn tevik etmesi veya bask yapmas sonucunda, çocukken hiç evcilik oynamam, bebekleri
olmam erkekleri çocuklarna bakarken, bebeklerin
altlarn deitirirken gördüümüz görüntüler. çten
içe kendimizi erkeklerle eitlenmi gibi hissediyoruz.
Ama yanlyoruz. Erkee çocuk bezi deitirttiimizde
ya da doum yapan kadnlar doumhaneye erkekleri
de soktuunda, erkek kadnla eitlenmi olmaz. Çünkü
erkek de kadn da zaten eittir, o da insan olduklar
için. Ancak Allah güzel bir çeitlilik olsun diye farkl
49

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen