Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 51“Erkek yapar, kadn yapamaz,” inancn bitirsek de
herkes kendi yapabildiklerini kendi isteklerine kullansa, yani kendi istediini kendi yapsa, bo yere
kulvar deitirmesek. Ya da ayn kulvarda yaarken,
“Ben kadnm, erkekten geri kalmayacam,” diyerek
kendi viteslerimizi acele acele büyütmeye çalmasak.
irketlerde, yani birbirimizle yarmann doal gösterildii ortamlarda, karmzdaki kiilerin de insan
olduunu, birbirimizle yarmamz gerekmediini
hissedersek öfkelenecek, kzacak insan da kalmaz.
Öfke ve kzgnlklar olmaynca negatif oluum yaam
alan bulamaz. Yani birbirimizi “erkek ve kadn” diye
ayrmadan sadece “insan” olarak görsek ne kadar
büyük bir ey görürüz.
Basit ve salkl bir denklem.
Kadn kendini sevdirmek için emek veriyor, urayor
ama sonunda istedikleri olmuyor. Gerçekten zor bir
durum. Buna kzmamak, sinirlenmemek mümkün
deil. Ama isteklerimizin bir bakas tarafndan yaplmas da mümkün deil. Bouna bir bekleyi. Yani
erkek de isteini kadna yaptramaz, kadn da isteini
erkee yaptramaz.
Ben böyle yaadmz, hepimizin birbirimizi bouna
beklediimizi hem kendimle yüzletikçe görüyordum
hem de yakn çevrem ve o srada izlediim televizyon
programlar böyle yaadmza güzel örnekler oluyordu. Artk her eyi daha net görebiliyordum.
Bir insann en büyük düman, hiç durmadan oluan
istekleriydi. Bu istekler çok zararlyd.
51

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen