Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 52Her bulduu frsatta insan kandrmaya çalan negatif
oluum, bizim kendimizin yapabilecei güzel eyleri
bulmamz ve onlar kefederek güzel bir yaam
sürmemizi istemez, çünkü bizim öfkemizden beslenir.
Bunun için önce bize darda birçok eyi güzel göstererek onlar istememizi salar. Yani zihnimiz, önce
bizim yapamayacamz istekleri bize oluturtur. Sonra
da kendimiz yapamayacamz için, “Bekle olacak,”
der. Böylece canl, cvl cvl olan insan beklemeye
alr. O insan da isteinin olacana inand için duran
ve bekleyen olur. Bekledii için de olan bir ey yoktur. Bu sefer de “Kendini sevdirirsen isteklerin olur,”
inanc devreye girer ve hemen kendimizi yeni kiilere
sevdirelim diye harekete geçirtir.
Çalmalarm ilerledikçe bir insann “dardan sevgi”
alamayacan, bu istein “insan yaratld hali”ne uygun olmadn, imkansz olduunu anladm. nsann
yaratld doal hali tamd. çinde bir boluk yoktu,
onun için dardan içine bir ey alamazd.
Dardan alabileceimiz bir ey yoktu. Gerçekleen
baz isteklerimize kanarak sevildiimizi zannediyorduk. nançlarmz bize böyle zannettiriyordu. Bu
inançlarmzn eline dümütük. Böylece herkes kendi
isteklerini birine yaptrma tela ile kendini birine
sevdirmek için çok urayordu. Benim hem kendimde
hem de etrafmda gördüüm buydu.
Ben, “insan oluumu” yok eden, “Kendimi sevdireceim,” mücadelesinden çkacaktm. Ama nasl?
52

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen