Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 54insann dümanyd. Bunun böyle olduunu algladm zaman gözümün önüne televizyon haberlerinde, “Sevdiim için dövdüm,” ya da “Dövdüm ama
onu çok seviyorum,” diyenler geldi. Hatta daha da
ileri giden görüntüleri gördüm. “Onu seviyorum, beni
terk ettii için öldürdüm,” haberleri vard.
Televizyon dizilerinde, her sevgi bir eve düen ate
gibiydi. ki kii birbirini seviyor ya da ak oluyor, dizi
üç yl boyunca ac çeken insanlar anlatyordu. Bu sevgi
insanlarn doal haline neden bu kadar zararlyd?
Hatta çevresine zararlyd. Nefret kadar ykcyd ama
biz sevgiyi iyi, yani pozitif bir ey zannediyorduk.
Halbuki sevgi, nefret kadar ykcyd. Çünkü kendimde
de fark ettiim gibi, “Seviyorum,” dediim kiilerde,
benim ihtiyacm diye bildiim özellikleri bulmutum.
htiyacm olanlar bulduum kiiler, bana istediklerimi
vermedikleri zaman da onlardan nefret edecektim.
O kiilerde bulduklarm da daha evvel zihnime gelmi
ve bende istek oluturmu olan eylerdi. Yine karma
dümanm olan, “isteklerim,” çkmt.
Yani zihnim bana devaml istek listesi yolluyordu,
“Bunlar iste,” diye. Ben de o isteklerimi yapan kiiler
için, “Ben onlar seviyorum,” diyordum.
Diyordum da yine de bu ksa sürüyordu. Çok ksa
zaman içinde bir baka isteime yöneliyordum.
Hatta o srada olmayan isteklerim için kzmaya ve
küsmeye balyordum. Bir türlü o beklediim “sevgi
54

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen