Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 55ve mutluluk” hissini yakalayamyordum. Sanki ben
kovalyordum, o kaçyordu.
Bu arada televizyon programlarnda gördüüm yaamlar benim fark ettiklerimin dorulamas gibiydi.
Özellikle magazin programlarnda gösterilen aklarn
hz dikkatimi çekmeye balamt. Çünkü ilk defa,
sevginin insanlar üzerinde böyle oynanan bir oyun olduunu kefetmitim. imdi gözüm kulam açk kendimi aldatmadan yani, “Onlar yapyor, ben yapamyorum,” demeden inceliyordum.
Daha bir çift için, “Birbirlerine ne kadar yakyorlar,”
derken, hatta o çifti ideal çift olarak tanmaya balamken ayrldklarn, hatta o süre içinde baka
bir beraberliin baladn görebiliyorduk. Henüz
uygun, ideal çift olarak gördüümüz görüntüyü, kendi
zihnimizden brakamadan yenisine almamz gerekiyordu. Kim kime akt? Kim kimi aldatmt? Koarak
araya giren yeni kii ne bulmutu da bu beraberlik
olumutu? Hepimizin kafas iyice karyordu.
Sevgi, ak, nefret ne kadar hzl hareket ediyordu.
Herkes birbirinde ne kadar çabuk ve ne kadar çok ey
buluyordu. Bu kadar m kendimizde hiçbir ey bulamyorduk? Darda gördüümüz her ey bu kadar m
kendimizden büyük ve önemliydi?
Algm açldkça oynanan oyunu iyice görüyordum.
Sevgi, “olan” ve “hissedilen” bir ey deildi. Zihnimizin bize inandrdklarn bizler de hissettiimizi
zannediyorduk.
55

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen