Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 56Ben zihnimden gelen bilgileri ve inançlar dönütürerek tabii ki o bilgilerin söyledii “hissetmeleri” de
yaamaz oldum.
Kendime büyük bir iyilik yapmalydm. Artk her eyi
görmütüm, fark etmitim. Kendimle oynamayacaktm. Kendimle de oynatmayacaktm. “Bekle olacak,”
diyen sese artk hiç inanmayacaktm.
“Sevgi aray”n brakacaktm.
“stek” üretmeyecektim.
Yapabildikleri ile ilgilenen, yaptklarn ilerlettikçe
onlarn ald eklin içinde yaadklarnn ne kadar
güzel olduunu fark eden, yani yaad ortamdaki
imkanlarn gören, onlar yaayan olacaktm.
Bu çok zor deildi. Çünkü, “isteklerim bittikçe,” yaadm eylerin ve ortamn, zaten benim doal isteim
olan eylerle dolu olduunu fark etmitim. Devaml
ürettiim isteklerim, yaadm zenginlii görmeme
bile engel oluyordu. Yaayacam her ey vard.
Ama ben istek üretmekten, devaml, “stiyorum, istiyorum,” diye dolamaktan, içinde yaadm ortamn
güzelliklerini göremiyordum.
Zihnimden gelen istek listesinin yüzünden, var olanlarn yanndan geçip gidiyordum. Çünkü negatif oluum
benim için iyi olan istetmez, var olan güzel eyleri de
göstermez. Beni zor duruma düürecek eyleri istetir
ki, sonunda kendimi kötü hissedeyim, yaptm ve
yaadm her eyden pimanlk duyaym.
56

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen