Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 58Ben o güne kadar böyle inandrlmtm. Yani onlar
“sahiplenmem” ve “sorumluluklarn” almam lazmd.
Bir insan için, “O benim, onu kazandm,” ya da “O
bana ait,” diye inanmazsam, onu kaybedeceim korkusunu da yaamayacam algladm. Yani kazandm
zannetmezsem kaybettim de zannetmeyecektim. Çalmalarmda bunu anlamtm.
Zaten bir insann bir insan kazanmas ve kendine ait
olduunu zannetmesi imkanszd. Demek ki olmas
mümkün olmayan bir eye inandrlmtm.
Yani bir insan baka bir insann sahibi olamazd. Herkes birer insand. Bir insan baka bir insandan sorumlu
olamazd. En önemlisi, bir insan, baka bir insann
yaptklarndan da sorumlu olamazd.
Ben korkularm ve inançlarm deitikçe sorumlu
olamama halinin benim doal halim olduunu fark
ediyordum. Bütün insanlar tam yaratlmt. Bir insan
dier bir insandan sorumlu olamayaca gibi, bir insan
dier bir insann sahibi de olamazd.
nsanlar birbirlerinden farkl yaratlmamlard. Yani
Allah insanlar yaratrken baz insanlar, baz insanlar
için sorumlu olacak ekilde yaratmamt. Bu, bir
arada yaarken zihnimizin bizi kandrmasyd; böyle
inandrarak bizleri birbirimize balam oluyordu.
nsanlar tam yaratlm, muhteem bir oluum olarak
görebilirsem ve kendimin de ne muhteem yaratldn hissedebilirsem bir insann baka bir insana sahip
58

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen