Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 61balyor. Konua konua daha çok inanyoruz. nandkça korkularmz artyor. Birbirimizle dertleiyoruz, diye
inandmz için de o srada, “Ben biliyorum,” diyenin
verecei tavsiyelere açk oluyoruz. Bu da herkes için
en tehlikeli durum.
Korkularm dönütürdükçe, korku hissetmelerim bittikçe sahte hislere de gerek kalmad. Tam yaratldm
doal halime uygun, gerçek hislerim kald. Böylece
insanlar üzerinde oynanan oyunu görmem de kolaylat.
Dünyada oynatlan bu oyunda herkesin bir baka kiiye balanmas salanyor. Böylece balandmz her
kii için hepimizin zihninde onlar kaybetmememiz için
yaplacaklar listesi oluuyor. Birbirimize balanmamz
ve herkesin sahibi olduumuzu hissetmemiz o kadar
güçlü bir ekilde artyor ki buna paralel olarak onlar
için yapmamz gerekenler de beraberinde artyor. Bu
art, bir zaman sonra biz insanlarn baa çkabilecei
bir ey olmaktan çkyor. Bu da zaten insan yok etmek
isteyen, insan üstünde oynanan oyunun neticesi.
Böylece, yaplacaklar listesinin oynatt “oyun”un
oyuncular da tabii ki biz insanlar oluyoruz. Oyunun
sonunda çkan görüntü için herkes, “nsanlk elden
gidiyor,” diyordu. Görüntü böyleydi. Ancak insanln
elden gidemeyeceini, insann isterse kendi üzerinde
oynanan bu oyuna uyanabileceini anladm.
nsanlk elden gitmez ama oynanan oyun elden gider.
Çünkü insan oluumuz ve yapabileceklerimiz bizim
doal halimiz. Ama “oyunun” oynatmaya çalt
61

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen