Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 63gerekiyordu. Bunlar yapmak istemesem bile fark
etmeden yaptm görmütüm.
Okumam gereken okullardan mezun oldukça büyüklerin söyledii güzel yaamak ne ise onu bulamadm.
Demek ki okumakla güzel yaamak beraber olmuyordu. O günlerimde isyankar bir kiiliim vard.
Büyüklerimin söylediklerinin doru olmadn gördüüm için isyan edermiim. imdi o günlerimi
incelediimde ne kadar hakl olduumu anlyorum.
Etrafmda güzel yaamayan güzel okumular vard.
Bu söylenenler, inandrlanlar doru deildi. Ben de
zaten inanmamtm ama kafam kartrmlard.
Ben lisede okurken üniversite snavlarna hazrlanmak
için kurslara gidilmesi gerekiyordu. Ben buna çok itiraz ediyordum. Liseden üniversiteye neden çok ders
çalmadan geçemiyorduk? Neden bu kadar çok ders
çalyorduk? Ömrümüzün yarsn ders çalmaya
veriyorduk. Neydi bu kadar bilmediimiz?
Hatta okudukça daha güzel bir hayat yaayacamz
yerde, hasta oluyorduk. Ne zaman snavm olsa karnm
arrd. Peki, neden okumamz, eitim almamz için bu
kadar kandrlyorduk ve ömrümüzün tamamn okumaya, eitime veriyorduk? Çalmalarm srasnda bu
çok dikkatimi çekmiti.
Toplumda görülen her olayda, “Eitim art, eitimsiz
olmaz,” deniyordu. O srada aile içindeki iddet
olaylarn, taciz olaylarn aile içindeki cinayetleri
eitimsizlie balyorlard. Böylece yaanan bütün insanlk d olaylara da bir kulp bulunuyordu.
63

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen