Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 64Ben açk gözle, yaananlar izlemeye devam ettikçe
insanlk için korkunç saylacak olaylarn, aile içi iddetin, tacizlerin, cinayetlerin hepsinde hem eitimliler
hem de eitimsiz diye tarif edilen kiilerin ayn oranda
olduunu fark ettim. Biri dierinden ne fazla ne de
eksikti. Yani yaanan bu iddet olaylar, “eitimsizlik”
ad altnda kamufle edilemezdi. Bu bir kandrmacayd.
Peki, neden eitime bu kadar itiliyorduk?
Bamzn üzerinde gezen, bizi devaml kandran
balonun içinden gelen bilgilere eitimli olursak daha
kolay kandmz kefetmitim.
Bamzn üstündeki balon yaptrmak istedii eylerin
bana bu sefer, “Bilim dedi ki, ilim dedi ki,” gibi ilaveler koyuyordu. Böylece bizler de bizi inandrmak
istedikleri eylere daha kolay inanyorduk. Zaten o
srada hepimizin okuduu kitaplarda inandrmak istedikleri her bilgi vard. Böylece yapacaklarmz ve
bizim olmamz istedikleri ekli, kitaplardan talimat
eklinde alm oluyorduk. Yani okuya okuya kendi
insan oluumuzun doal zekasn kullanamaz hale gelmi oluyoruz.
Zihnimiz okuduklarmzla, öretilerle o kadar doluyor
ki bu bilgileri aarak kendi insan olan doal zekamza
ulaamyoruz. Yani akll oluyoruz, ama insann “var
oluuna” ait olan muazzam “zekasn” kaybediyoruz.
Bu da insan ele geçirerek istediklerini yaptrmaya
çalan “insan kart oluumun” iine geliyor. Ne
deseler, “Doru bu,” diye yapyoruz. tiraz edemeyiz
çünkü, “lim dedi, bilim dedi,” dütüümüz en büyük
tuzak olmu.
64

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen