Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 65Bu gözle görmeye baladkça her cümlemizin
“Ben demedim, bilim dedi.”
“Ben demedim, Amerika’da………….Üniversitesi dedi.”
“Ben demedim, profesör doktor dedi.”
“Ben demedim, sanat dedi.”
“Ben demedim, büyüümüz………. Bey dedi,” diyerek
bitmeye baladn gördüm.
Artk, “lim dedi, bilim dedi,” dedikten sonra, insann
diyecek bir eyi de kalmam oluyor. Böylece hiç kimse,
“Ben dedim,” diyemez hale gelmi. Hem diyeceinden
korkar olmu hem de “Ben kimim ki diyebileyim?”
diye inandrlm.
Kitaplar bu kadar çoalmadan evvel, insanlar daha canl
ve anlaml, güzel sohbetler yapyorlard. Herkes kendi
yaadklarna önem veriyordu. nsanlara, “Okumadn
m sen, eitim almadn m?” diye sora sora, insanlar
birbirlerini taklit etmeye tevik edildi. imdi herkes
bakasnn yaadklarn önemli zannediyor.
Ama, “Bilim dedi,” veya “O dedi, bu dedi,” diye balayan bir anlatm, bir süre sonra aktifliini kaybeder.
Çünkü o öyle bir anlatmdr ki, sorulan tek bir soru
ile anlatan kalakalr, ilerleyemez. O tek soru, “Emin
misin?” sorusudur. Kendi yaad olay anlatan bir
kiinin bu soruya cevab vardr.
“O dedi, bu dedi,” diye anlatana, yani bilgili kiiye,
“Emin misin?” diye sorulduu zaman verecei cevab
yoktur. Anlatmna, ancak baka bir kiinin ne dediini
anlatarak devam edebilir.
65

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen