Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 69Yani zihnime geleni mi konuuyordum? Yoksa aklma
geldi zannettiklerimi mi konuuyordum?
Yani “aklm” benim tespit ettiim, gördüüm, duyduum, denediim eyler miydi? Yoksa “aklm” dediim,
bamn üstünde açlan fihristin sayfalar myd?
Bunlar sorguladm srada kendi yaamadm, kendim bizzat görüp duymadm hiçbir ey hakknda
yorum yapmyordum. Özellikle toplumu ilgilendiren
olaylarda herkesi, “Ben biliyorum, imdi böyle söyleyecek,” demeden dikkatli bir ekilde dinlemeye, takip
etmeye çalyordum.
Geçen gün bir televizyon programnda, birkaç kii
kendi yaptklar aratrmalar sonucu, kendi inandklar
eyleri anlatyorlard. Anlatmlar tabii ki çok etkili
deildi, çünkü hep, “O dedi ki, bu dedi ki,” diye devam
eden bir anlatmd. Böyle konuurken, konumaclardan biri, “Bir dakika, bir dakika,” diyerek bir anda
araya girdi, “Biliyor musunuz, yeni yaplan aratrmaya göre insanlarn kullanaca su yüz yl sonra bitecek,”
dedi. Konutuklar konunun bu haberle hiç alakas
yoktu. Konuulan konunun suyla da alakas yoktu. Bir
anda herkes kalakald. Program canl olduu için her
ey gözüküyordu. Sanki bir an program dondu, takld
gibi bir görüntü verdi. Ben daha dikkatli takip ettim.
Bakalm kim toparlayacak, imdi bu ortadan bir anda
vites deitirerek kaldrma vuran arabay, diye.
Söyleyen kiinin yüz ifadesinde göründüü kadaryla,
azndan çkan bu sözlere kendi de armt. Ama
69

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen