Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 73Yeter ki artk yaadm her olay için daryla kavga
etme alkanlm brakaym ve herkes için, “Onlar
bilir, ben bilmem,” diye düünmeyeyim. Ayrca darya kar, benim yapamadm eyleri yapabilmi gibi
görüntüler verenlerin gösterdikleri bir anlk görüntülere bakarak, “Onlar yapm, ben yapamadm,”
zannetmeyeyim. Ya da yapamayanlar görerek onlar
yapamam ama onlarn yapamadn ben yaparm
zannetmeyeyim. Gerisi kolay.
Yapm görünenler etrafn kandrrken kendilerinin
de gerçekten yaptklarna inanmaya balyorlar. Yani
hem etrafndaki insanlar hem de kendilerini kandrm oluyorlar. Böylece herkes gördüüne kanarak
kendisinin ne istediini bilmez oluyor. O kii, kendi
ne istediini bilmedii için de her gördüüne, “Ben
de onun yaptn yapacam,” diyor. Sonuç, herkese,
“Ben yaptm,” diye gösterenin birkaç gün sonra kötü
duruma dümü, yani yapamam hali ve “Ben de
onun yaptn yapacam,” diyen kiinin daha da içinden çklmaz hale gelmi durumu.
Oyuncular insan olan, oynanan bir oyun var, ama kazanan taraflar yok. Her iki taraf da yenik. Çünkü, “Ben
yaptm,” diye gösteren de yalan bir gösterinin içinde.
Ona kanarak, “Ben de onun yaptn yapacam,”
diyenin de yapabilecei bir ey yok. Yani, “Bunlar yaplacak,” denilenlerin biz insanlara kazandracan
zannettiimiz sonuçlarn evrensel yaratmda karl
yok, onun için ayn sonuca varlyor.
Yani, yaptm, dedii de “yok,” ben de yapacam,
dedii de “yok.” Evrende bize öretilen yaplacaklar
73

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen