Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 74listesinin sonucunda elde etmeyi beklediimiz ey
“yok.” nsann yaratlnda yok. Evrenin ileyiinde
yok. nsanlara oynatlan “oyun”un içinde var, ama
oyun insann gerçei olmad için de oyunun sonunda
beklediimiz ve devaml yeni oyunlar üreterek çare
aradmz eyler insan için “yok.”
Mesela insann yaratlnda, bir baka insana bakabilmek, onu koruyabilmek, yaam boyunca ona “güvenli
bir ortam” hazrlayabilmek, onun isteklerini onun için
yapabilmek imkansz; yani “yok.”
nsan yaamnda gerçekten nelerin yok olduunu
fark ettiim zaman unu görmütüm; inançlarmzn
hiçbiri gerçek deildi ve olabilmesi mümkün deildi.
Yok olan, “inandklarmz”d.
Bizlere, Dünya’nn “sonu” geliyor, “kyamet” geliyor,
“dünya yok oluyor,” diye inandrlmaya çallmas
gerçek deildi. Buna paralel olarak da bir “kurtarc”nn
gelecei inanc yaylyordu. Böylece zihinlerde, “kurtarlma ve kurtarma” bilgileri oluuyordu.
nsanlarn bir eyler yapmadan beklemede kalmas
negatif oluumun iine yaryordu. Ben bunu anlamtm. Bir insan kendisinin dnda bir eylere inanrsa ve
onu beklerse bu, o insann yok olmas demekti. Negatif
oluum, hepimizi buna inandrarak ve bunu hepimize
yaptrarak, bizi kendi varolu potansiyelimizden çkarabiliyordu.
Korktukça gelecekte olacaklara dair her söylenen için
tedbir alyorduk. Aldmz her tedbir boa gidiyordu
74

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen