Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 75ama korkusu bedenimizde zarar vererek kalyordu.
Böylece bizler de hep korku içinde yayorduk.
Biz insanlarn, kendi yaadmz ve bizim yaamamz
için yaratlm Dünya’nn sonunun ne olacan bilmemizin, yapmz bakmndan imkansz olduunu anlamtm. Bu benim için büyük bir idrakti.
Bilemeyeceim eyleri sanki bilenler varm gibi
inandrlyordum. Bunu fark etmem zor olmad. Her
söylenene inanmay brakp gerçekten, olacak, denilenleri kendim izlemeye baladm. O zaman söylenen hiçbir eyin doru çkmadn fark ettim. Bunu
anlamam, kendi tahminlerimin hiçbir zaman doru
çkmadna uyandm zaman oldu.
Zihnimden ileride olacak olan her olay için bilgilerin
geldiini fark ettim ama bilgiler doru çkmyordu.
Çevremdeki insanlardan ya da televizyon programlarndan devaml, “Yok olacak,” sözleri duyuyordum.
Onlara göre her ey yok olacakt. Eskiden olsa onlar
gibi panikler, hemen ben de tedbir alrdm.
Ancak insanlar korkutmak için oynanan oyuna
uyandm için ben kendim inceleyeyim diye onlara
inanmadan etrafma baknca, “Bitecek,” ya da “Yok
olacak,” denilen her eyin tam o srada aksine bollatn gördüm.
Geçen günlerde televizyon programlarnda “bilirkiiler,” haftalardr yamur yamyor, barajlarda su seviyesi bitme noktasna geldi, diye anonslar yapyorlard.
75

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen