Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 76Bu hafta yamurlar balad, bir haftadr durmadan
yayor. imdi de ayn “bilirkiiler,” su basknlar için
insanlar uyaryor. Bu anonslarn hepsi, “nsan devaml
korksun ve korkarak yaasn,” diye yaplyor. Zihnimin
gözlüü, bana olaylar, benim korkacam ekilde gösteriyordu.
Ben, kendim, olan olaylar izlediim zaman, yani
“zihnimin gözlüü”nü çkarp kendi gözümle görerek
yaadm zaman, hiçbir eyin yok olmadn, her eyin zaten var olduunu ve var olmaya devam ettiini
görüyordum.
Sadece Dünya’da tabiat olaylarnda deiim oluyordu.
Bu deiim de doann zaten doal yaratlma ekliydi.
Biz insanlara düen, bu deiime paralel olarak kendi
yaantmzda deiimler yapmakt.
Halbuki zihnimiz bize yaadmz her eye itiraz etmemizi, olan hiçbir eyi “kabul etmememizi” söylüyor.
Sonra da ileride olacaklar söyleyerek korkutmaya
balyor. Böylece herkesi korkutarak kolayca toplu
halde yönetebiliyor. Korkutma, kolay bir “yönetim”
ekliydi.
Bu korku bilgileri ile herkese istediklerini yaptrdklarn ve bu ekilde yönettiklerini fark etmitim. Ben
bu ekilde yönetilmenin dna çkabilmek için bütün
dikkatimle kendi çalmalarm yaptm.
Zihnimin yönlendirmesi ile yaamann çok tehlikeli
olduunu artk iyice fark etmitim. çinden çkmakta
zorlandm her olay, kendi gözümle görmeden,
76

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen