Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 81inandm zaman da olamayacak bir eye inandm
için, beklediim güzel neticeleri alamyordum. Yani
melekler beni korumuyordu.
Zaten böyle olduunu fark ettiim güne kadar da korumamlard. Ama aklmn bir kenarnda, “Melekler
beni korur,” inancmla yayordum. Koruyan, gelen,
giden yoktu ama ben srarla, “Allah beni koruyacak,
melekler beni koruyacak,” diyordum.
Halbuki Allah doru yaayabilmem ve kendimi koruyabilmem için gereken her malzemeyi, zaten beni
yaratrken bana vermiti. Benim gözüm, kulam, doal sonsuz zekam da yaadm her ey için gerekli
olan malzemelerdi. Bunlar kapatp, yok sayp, kendimi
bakalarna açarsam bama geleceklerle ilgili Allah
ne yapabilir?
Yani meleklerin varlna inanmak da eytann varlna inanmak da oyunun içindeydi. Oyunun dnda
melek de eytan da yoktu. Oyunun dnda, Allah’n
yaratm olan muhteem insan vard. O insann meleklere de eytana da ihtiyac yoktu.
Sadece insan Allah yaratmyd, dier her ey negatif
oluumun oyunun olabilmesi için insana inandrdklaryd.
Allah’n yaratt her eyi görebiliyorduk, onun için
gerçekti. Ama oyunun içinde anlatlan, var denilenleri gözümle görememitim. “Gördüklerimin ötesinde
bir eyler var,” diye inandran da negatif oluumdu.
Neden beni yaratan Allah, benim göremeyeceim
81

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen