Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 82eyleri önemli klsn ki? Önemli olsayd, hatta doru
olsayd bana görebilme, duyabilme özellii de verirdi.
Benim göremediim, benim anlamadm hatta dokunamadm hiçbir ey benim için gerçek deildi.
Benim bu kadar çok “sanal oyun” oynamaya ihtiyacm
da yoktu. Allah insan yaratrken, ayn zamanda onun
yaayaca hatta isterse oynayaca oyun sahalarn,
yani tabiat ortamn ve oyun arkadalarn, yani milyonlarca insan yaratmt. imdilerde çocuklarn
odalarndan çkmadan ellerindeki bilgisayarlarla sanal
oyunlar oynamalar ile bizim “sanal ortam”larda,
“sanal insan” tarifleri arasnda “sanal oyunlar” oynamamzn fark yok.
Bizler insan olduumuz halimize çeitli sfatlar, isimler,
unvanlar yaktrdk. Her insann muhakkak bir yere ait
olmas gerekir diye inandrldk. Buna ihtiyacmz var
zannettik. “Ben anneyim,” dediim zaman bir yere ait
oluyordum. Bu ait olduum yerin görev listelerine göre
de korunduumu zannediyordum. Kandrlmalarmz
korunacamza olan inancmzla daha kolay oluyordu.
Sanki, “Ben anneyim,” dediim zaman akan sular
duruyordu. Hatta annenin kutsall ile ilgili birçok
güzel söz vard. Ancak bu büyük bir kandrmayd. Çünkü ben anneydim ve bu söylenenleri, güzel sözleri
hissedemiyordum. Yani, “Sen annesin,” sözü sanal bir
eydi ama ona inandm zaman verilen görevler gerçekti. Gerçek olduu için de “Sen annesin,” diye bana
verilen görevlerin altnda ezilebiliyordum.
Anneye verilen görev listelerine göre, kendine ait bir
82

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen