Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 83ey yapmaya ne vaktin ne de paran kalacak ekilde
hareket edersen iyi anne olurdun. Annenin bu kadar
görevi varken, ayn anda çocua da görevler veriliyordu. O da verilen görevleri yapmalyd. yi okumalyd,
çok baarl olmalyd, herkesi sevmeliydi, herkesin
sevdii kii olmalyd, yardmsever olmalyd, annesine
yardm etmeliydi, iyi insan olmalyd…
Anne de insan, çocuk da insan. Bu görev listeleri olmasa zaten birbirlerine çok güzel davranrlar. nsann
doal halinin muhteemliini bilen negatif oluum,
“Yapmalsn,” ve “Görevlerin bunlar,” inançlarn braktrr m?
Negatif oluum, her zaman her ortamda insana sanal
bir tarif muhakkak bulacaktr, ona göre de hemen görev listesini hazrlayacaktr. Ben bu sanal oyundan ve
bana verilen sfatlardan, o sfatlarn bana verecei
imkanlara ihtiyacm olmadn hissettikçe çkabildim.
nsan olan doal halimin, “Anneyim,” veya “Babaym,”
gibi sanal unvanlarla korunamayacan alglamtm.
Benim bu yaamda korunabilmem için inançlarmn ve
korkularmn dönümesi gerekiyordu. Bama gelen
her olay, benim daha evvel yaadm olaylar içinde
yaptklarmn bana dönüüydü. Ben bunu alglamtm. Yani hiçbir unvan, meslek, sanal bir isim benim
koruyucum olamazd.
Negatif oluum, insan kendi haline brakmamas
gerektiini biliyor. nsan devaml yönlendirmesi ve
yapamayaca eyleri yapmas için tevik etmesi gerekiyor. Hepimize, “yi insan olmalsn,” diye zihnimizden
83

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen