Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 84talimat yollarken bir yandan da neler yaparsak iyi insan olacamz üzerine bilgi veriyor.
Bizler de devaml iyi insan olmak için birbirimizle yara giriyoruz. Halbuki hepimiz bir olayda baka, dier
olayda baka hareketler yapp hiç tahmin edemeyeceimiz tepkiler verebiliyorduk. Benim için, oyunun
içindeki her insan, bir olayda iyi bir hareket, dier
olayda kötü bir hareket yapabilirdi.
nsann iyi bir halini gördüümde, “O çok iyi bir insan,”
demeyi, yani genelleme yapmay braktm. Böylece
kötü bir hareketini gördüüm bir insana da “O kötü bir
insan,” demez oldum. Yani tek bir hareketine göre bir
insan tarif edemezdim. Onu genelleyemezdim. Ancak, “O yapt hareket iyi deil,” diyebilirdim. Ya da
“O yapt hareket çok iyiydi,” diyebilirdim. Tariflerim
sadece tek tek olaylar için olabilirdi. Yani insan için
tarifim olamazd. Ben bunu alglamtm.
nsan yaratmnn doallna uymayan her inancn,
insan üstünde oynanan bir oyun olduunu fark ettiim için, yine onlarn koyduu isimlerle yeni bir inanç
edinmem gerekmediine karar verdim. nsan yaratmnn kart olan bu enerjinin benim için artk isimleri
yoktu.
Bir daha Oyun’a gelmemek için yaadm olaylarda
ve vereceim kararlarda kendime, “Bu imdi benim
yapabileceim bir ey mi, yoksa bunu yapmalsn m
deniyor?” diye sorular sormaya balamtm. Yani artk
aklma gelen her eye güvenmemeye, kendimce test
etmeye baladm. “Ben yaparm,” diye atlamyordum.
84

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen