Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 88diyor. Bu iki taraf da kendilerinin böyle olduuna inanarak oynadklar oyuna devam ediyorlar. Böylece
oyunun olabilmesi için taraflar oluturmu oluyorlar.
Beklentileri olmadkça herkes birbirine kzyor. Halbuki
insann böyle bir sanal oyuna ihtiyac yok. nsan kendi
doal gerçeini kullanacak ekilde yaratld.
Kendilerini “yapamayan” tarafta tutarak kendilerine,
en önemlisi, insan olularna ne kadar hakaret ettiklerini fark etmiyorlar. Hatta inanmaya o kadar devam
ediyorlar ki kimse bulunduu taraf deitirmiyor.
“Ben yapamam, benim için onlar yapar,” diyenler,
bulunduklar taraftan çkabileceklerini ve kendileri
için gerekli olan her eyi kendilerinin yapabileceini
düünmüyorlar. Çünkü bulunduklar tarafn güvenli
ve doru bir yer olduunu söyleyen zihin bilgileri ile
yönlendiriliyorlar. Ayn zamanda bu bilgilere paralel,
darda yaanm görüntülerle de korkutuluyorlar.
Böylece herkes kendi bulunduu tarafn kendilerince
en iyi yer olduunu zannediyor. Kimse bulunduu taraftan çkmaya çalmyor. Bir kii çkmaya çalp bir
eyler yapmaya baladnda zihni onu, “Yaparsan
bana …… gelir,” diye korkuttuu için, zaten hemen
yapmay brakyor.
Rollerini yapan tiyatro sanatçlarnn her gösteride
rollerini deitirmeden ayn role çkmalar gibi, herkes
rolünden memnun.
nandmz ne ise, o inancn yaadmz olaylarla
daha da kuvvetlendiini gördüm. Yaadmz olaylar
88

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen