Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 91insandan birinin dierini öldürdüünü görmütüm.
Benim gördüklerim neden bildiim, inandm eylerin
doru olmadn anlamam için yetmiyordu?
Aslnda görüp korktuum olaylarda fark ettiim, birbirimize balandmz için bal olduumuz kiiden
zarar gördüümüzdü. Yani ya eski sevgili ayrlmak
istedii için, sevgilim dedii kiinin cann actacak bir
ey yapyordu ya da einin cann actmak için çocuklarn kaçrarak, eine çocuklarn göstermeyerek ac
çektiriyordu. Ya da eski ortan öldürmek için plan
kurabiliyordu.
Bütün bu olaylar, iki insann bir araya gelip birbirlerine balanmalar ile balyordu. Demek ki, iki insan,
“Onsuz olamam,” inanc ile birbirlerine balanrlarsa
insan olularn kaybedebiliyorlard. Bu da birbirlerine verdikleri zararlarla gözüküyordu. Zarar veren
taraf, kendi insan oluumunun doallnda olsa dier
bir insana zarar verecek davran yapamayacan
biliyorum.
Çünkü ben korkularmn bana yaptrd eyleri,
korkularm dönütürdüüm zaman yapamaz hale
geliyordum. Sanki reflekslerim deiiyordu. Birbirimize balannca insan oluumuzu kaybettiimiz için,
yaadmz bu durumlarn çözümünü de eitim alp
terbiye edilmekle bulamayacamz alglamtm.
Eitimli insan da eitimsiz insan da ayn korkularn,
ayn inançlarn elindeydi. Negatif oluum insan nasl
zayflatacan, onu nasl ele geçireceini bulmutu.
91

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen