Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 92Onun için de insan üzerine oynad oyunu, birbirimize balanmamz üzerine devam ettiriyordu.
Negatif oluum, insanlar, “insanln doal ihtiyac”
bir arada olmalar, iliki yaamalar diye inandryordu.
Bizler, “bir kiiyle beraber olmamz” ve “bir arada kalmamz” için kandrlyorduk. Ben bunu fark etmitim.
Böylece yaamn içinde kendimizi birine veya birilerine
balamak için urayorduk. nsanlar, “Tek bana
yaanmaz,” diye inandrarak, evlenince ne yapacan
bilmeyen insanlara bile evlilikler kurdurulduunu fark
etmitim.
Bir gün televizyonda sokakta uyuya kalm sarho bir
kiiyi uyandrmaya çaltklar bir haber gördüm. Bu
kii biraz aylnca yardm edenlere, sarho hali ile,
“Ben evlenmek istiyorum, beni evlendirin,” dedi. Kim
bilir, zihninden gelen bilgilerle, evlenince ne olacak
diye kandrld. Ancak ne ile kandrld önemli deil,
evlenip karsna ve çocuklarna bakacak hali yoktu.
Onunla evlenecek kadn da “O erkek bana iyi bakacak,” diye evlenecekti.
Bu arada anneler de daha evvel ayn oyuna geldikleri
ve baa çkamayacaklar sayda çocuk dourarak zor
günler yaadklar için, “Çocuklarmn bir an önce
mürüvvetini göreyim,” diyerek yeni bir zihin yönlendirmesi ile çocuklarnn üzerinde bask yapyor ve
evlendirmeye çalyordu. Ben, artk baka bir gözle
bakabildiim için bunlar görebiliyordum.
Bu söylemlere, “Anneler çocuklarnn iyiliini istiyor,”
diye bakamyordum. Zihinlerde müthi bir oyun
92

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen