Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 94dönüyordu. Annelerin kendilerini kurtarmalar için
zihinlerinden gelen yeni “yaplmallar” yönlendirmesine kandklar belli oluyordu.
Anneler öyle bir oyuna geliyorlard ki, “Ben yaayamadm. yi bir evlilik yap, yuvan kur, sen yaa,” diyorlar,
“Evlenince ben güzel yaayamadm. Yaknmda yaayan kimseyi de görmedim, sen yapma,” diyemiyorlard.
Yoksa çocuklar balarna kalacakt, onlara bakabilme
güçleri de bitmiti. En ksa zamanda baka bir bakana
yollamak lazmd. Anneler çocuklarnn evlenmesini
istiyordu. Evlenmek isteyen çocuklar da isteklerini
evlenince elerine yaptracaklarn zannederek evlenmek istiyorlard. Olan buydu.
Böylece negatif enerji insanlar birbirine balayarak,
“nsan baklmal,” oyununu balatm oluyor. Buna
inandrarak insann baklacak bir halde yaratld,
insann hep “muhtaç” ve “zavall” olduu algs yaylm oluyor. Herkesin aznda, “Yalannca bana kim
bakacak?” sözleri olduunu fark etmitim. Bu soru
insan için doru bir soru deildi. Çünkü insann
yaratlma ekli baklmas gerekecek ekilde deil.
Herkesin yapabildii bir eyler muhakkak var. Ayn ortamda yaarken herkes kendi yapabildiini yaparak
yaayabilir. Bunun ad da “baklmak” ya da “bakmak”
olmamal. Sonunda baklmaya muhtaç halde olmay
inancmzla kendimizin bana kendimizin getirdiini
fark etmitim.
Halbuki iki kii birbirleri ile vakit geçirmekten memnun olsun ve yapmak istedikleri eyleri beraber yapsnlar, bunun adn da evlilik koyun. O zaman insana
94

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen