Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 95bir ey olmaz, insanln kaybetmez. Ama, “O bana
bakacak,” veya “Sen bana bakacaksn,” diye kandrlarak evlenirsek negatif oluumun elinde oyuncak
oluyoruz.
nsann baklmas gereken bir varlk olduuna inandrlyoruz. Bu da insann doal halini yok ediyor.
Korkularm ve inançlarm bittikçe kimseye balanmam gerekmediini, zaten, “tek bana” bir ey
yapmadmz alglamtm. Etrafmzda, her an, her
yerde ihtiyacmz olduu kadar insan vard zaten.
Hiç tek bamza kalmyorduk. Böyle yaratlmtk,
doal halimiz buydu. Çünkü çok sayda insan vard
ve tek bana olmak diye bir ey yoktu. Hep birlikte
yayorduk.
Zihnim beni, “Evlenmez, aile kurmazsan tek bana m
kalacaksn?” diye korkutuyordu. Ama bu korku gerçek
deildi. Allah insanlar yaratrken beraber yaamamz
için de milyarlarca insan yaratmt. Yaammza katks
olsun diye de bugüne kadar hiçbir ilmin, bilimin yaratamayaca çeitlilikte bitki ve hayvanlar yaratmt.
Bu kadar çok insann olduu yerde negatif enerji beni,
“Bir kii ile ömür boyu yaamayacam da tek bama
m kalacam?” diye inandrmaya çalyordu.
Benim anladm ise, evlenince insanlarn tek bana
kaldyd. Çünkü aileden birileri bir yerlere gittii
zaman, o güne kadar sadece aile içindeki be kiiyi
bildiim için, onlar evde olmad zaman “tek bama”
kaldm diye hissediyordum. Darda aile içinden
olmayan insanlar her zaman, “Onlar yabanc,” diye
gördüüm için onlarla da beraber olamyordum. Zaten
95

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen