Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 96çocukluumda, “Tanmadklarmla konumayacam,
kötülük gelir,” diye öretilmiti. Yani ailemin dnda
herkes yabancyd ve bana kötülük yapacaklard diye
biliyordum. Bu durumda ailemden baka kimse kalmyordu. Ben de kendimi ailemden bir kii bile olmad
zaman yalnz hissediyordum.
imdilerde herkes, “Kendimi yalnz hissediyorum,”
diyor. Böylece, “Yalnz kalmamalym, sosyallemeliyim,” diye urayor. Bunun sebebi, herkese aile
kurmann önemli olduu inancnn verilmi olmas.
Özellikle “çekirdek aile”nin çok önemli olduuna inandrlyoruz. Çekirdek aile ad altnda, küçük ölçekte
balatlan insanlarn birbirine balanma modeli, nasl
olsa baladktan sonra içinde genilemeye balayacak
ve toplu halde yönetmek kolay olacak. Biz birbirimize balannca da korkularmz artt için daha kolay
yönetiliyoruz. Böylece her söyleneni sorgulamadan
uyguluyoruz.
Negatif oluum, “yapmamz gerekenleri yapamam”,
“mutsuz”, “hayattan bezmi” hissetmemiz ve “hasta”
olmamz için bir kiiye bile balanmamzn yeterli
olduunu biliyor. nsan tek bir kiiye bile hayran
olursa, onsuz olamazm gibi hissetmeye balarsa o
insann kendini kolaylkla yok edebileceini bildii
için, herkesi mutlaka bir kiiye bile olsa balamak için
devaml yönlendiriyor.
Bizler de kandmz için, kendimize göre çeitli balama yöntemlerini kullanyoruz. Hepimiz elde ettiimiz sonuçlarla, balanmann ne kadar olamayacak
bir istek olduunu yayoruz. Kendimize ne yaparsak
96

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen