Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 97yapalm, kimseyi istediimiz gibi balayamyoruz. Baladmz zannettiimiz kiiden de istediimiz neticeyi
alamyoruz. Ama, “Bu sefer olmad, imdi olacak,” diyen zihnimizin oyununa tekrar tekrar düüyoruz. Hiç
yorulmadan, bkmadan hatta ara vermeden yeni bir
kiinin arayna girebiliyoruz.
Ben, “Ona ihtiyacm var,” dediim herkesi kendimce
kendime balamtm ama o balarn içinde yllarca
kendim çrpnarak yaamtm. Kendime birini balayacam zannediyordum, halbuki ben kendimi onlara
balamtm. Ben bunu kefetmitim. Yani kendime
baladm dediim kiiye, ben kendimi kendim balamtm. Hepimiz istediimiz kiileri kendimize balamak için uyguladmz oyunlarn sonunda kendimiz
balanmz. Ben bunu algladm zaman bunun nasl
olutuunu incelemek istedim.
Bende olmadna inandm her özelliin onda olduunu zannetmiim. Halbuki o kiilerde olduunu gördüüm her özellik bende de vardr. Bu da Aynalar
Sistemi’nin özelliidir. Bende olmayan bir özellii
onlarda göremem. Gördüysem bende vardr. Ancak
kullanmyorumdur. Madem beendiim bir özellik, o
zaman ben de kendimde olan kullanabilirim. Ya da
kendimde o özellii bulamadysam o özellie ihtiyacm
olmad içindir. Muhakkak her gördüümü yapmam
gerekmiyor.
Kendi inançlarm incelerken, “Ben yaparm,” inanc
ile ne kadar çalkan, hareketli, becerikli olduumu
ve bunun tersi, yani kart olan insanlar için iyi bir
eleman olduumu anlamtm. Birbirimiz için karlkl
97

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen