Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 98iyi birer elemandk. Benim yapabilmem için de “Ben
yapamam,” diyen kiilere ihtiyacm vard.
Böylece iki tarafl olarak bu inanç beslenmi oluyordu.
Bizler de kendimizi iyi hissediyoruz. Ben, “Onun için
bir eyler yapabilirim,” diye zannettiim kiiyi bulunca
kendimi iyi hissediyorum, bir eyler yapabilmi olmann duygusunu yayorum. Kendisi için bana bir eyler
yaptran kii de ona verilen hizmetin duygusunu yaayarak, “O benim için bir eyler yapyor,” diye kendini
iyi hissediyor.
“Ben yaparm,” diyorum; kar oyuncu, “Ben yapamam,
ne güzel, sen yap,” diyor. Bu inanç, her iki taraf için de
güzel bir birbirine balanma sebebi. Sanki bir elmann
iki yars gibi. Güzel bir kandrma.
Bu ekilde inandrlarak insanlar birbirine balanm
oluyor. Herkes yanndaki kiiyi elmann dier yars
zannediyor. Ya da spiritüel bilgilerin inandrd gibi
birbirimizi ikiz ruhumuz zannediyoruz. Birbirimizi
tamamladmza inanyoruz. Negatif oluuma göre
birbirimize balanalm da hangi yöntemle olduu
önemli deil.
Asl olan ise, insan yaratld haliyle tam olduu için,
bir insann dier bir insann yars olamayaca idi.
Ben bunu, zihnimden beni kandran bilgilerin azalmasyla iyice alglamaya balamtm. Bunu anladkça, o
sralarda rastladm spiritüel bilgilerin, insanlarn birbirlerine balanmalar için, negatif oluumun yaratt
ikinci bir yol olduunu da anlamtm.
Hatta spiritüel bilgiler hep, “Senin kendini güvende
98

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen