Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 99hissedecein ve senin için doru olan bilen biri var.
Ona balan,” der. Binlerce kiiyi, “kendisinin yönetiminde olan spiritüel lidere” balayarak bir kerede
herkesi toplu bir ekilde yönetebilir. Spiritüel yöntem
için hep bir doru kii ve doru yol vardr. O tek
doru kii ve o tek doru yol, bütün problemlerimizin çaresi olarak gösterilir. Böylece o kiiye ve o yola
balanmamz gerekir.
Hastalmla balayan isyanm üzerine ilk karlatm olay, yalanlarmla yüzletiim and. O olaydan
sonra, “Neden yalan söylüyorum?” diye çalmalarm
ilerletmitim ve korkularm bulmutum. Korkularm
dönütürdükçe doru zannettiim her inancmn,
insan için doru olmadn anlamtm.
Kendi çalmalarm bu yönde yaparken her yerde
karma baka yöntemler çkyordu. Herkes, kendi denedii spiritüel yöntemleri bana tavsiye ediyordu. Bu
yöntemleri bana tavsiye eden kiiler, bu yöntemlerin
de benim yaptm çalmalarla ayn olduunu söylüyorlard. Ama benim onlarda gördüüm ise, kendi
inançlarnda bir deiiklik yapmann bile ne olduunu
bilmedikleri ve korkularn fark etmedikleriydi.
O süreç içinde, kendim, gerçek neticeyi hep, geçmi
yaantmda bana ac vermi olaylarn içinde kendim
hissederek, korkularm ve inançlarm bulup dönütürme çalmas yaptmda yayordum.
O sralarda benim kefettiim bu çalma sistemi,
yaratlmzn doal haliydi. Yani spiritüel bir çalma
deildi. Ya da ruhsal bir çalma deildi. Nedense bu
99

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen