Familiehytta Katalog 2018 TRYKK - Page 69UTVENDIG
HIMLING
Reisverk - Utvendig og innvendig reisverk
leveres ferdig k­ appet enkeltvis eller i
seksjoner rundt vinduer og hjørner.
Alle himlinger i 1. etasje leveres med 14 mm furu
skygge­­panel, plastet og isolert bjelkelag. I badstue
leveres ­gran­panel. Etasjeskillet mellom 1. etasje og
hems i 48 x 198 med 200 mm isolasjon.
Pipe - Familiehytta kan levere pipe og ovn
som tillegg.
Takrenner - Det leveres sorte takrenner i
stål med nødvendige oppheng og nedløp.
HEMS
På hemsen leveres isolasjon, panel, gulv,
skille­vegger, trapp og dører. Hemsen har en
takhøyde på 1,89 m.
Terrasse - Leveres med rekkverk i h
­ yttas
­u tførelse. Terrassegulvet leveres med
28x120 mm trykkimpregnerte gulvbord.
Utvendig bod - Utvendig isolert bod kan
leveres til alle modeller som tillegg. Leveres
som standard på kampanjemodeller.
Vinduer - Smårutete isolerglass-vinduer
med en U-verdi på 1,2. Vinduene er vakum­
impregnerte og leveres ferdig innsatt i
­vegg­m odu­ler, tilpasset annet reisverk. Vann­
brett er montert over og ­u nder vinduene.
Yttertak - Leveres standard med sort, type
skrå, Isola takshingel samt sort forbordbeslag. Dersom man ønsker torvtak leveres
dette med membran mot pristillegg.
Yttervegger - Alle yttervegger leveres med
200 mm Rockwool isolasjon, vindsperre,
lufting og panel i hyttas utførelse ferdig
kappet.
DIVERSE
Rominndelinger - Alle modellene i
­kampanje-, familie- og panoramaserien
leveres med lettvegger innvendig. Det betyr
at kunden kan endre rominndelingen om
ønskelig.
Areal - Det er i dag mange forskjellige
måter å angi størrelse på bygg. Derfor
innholder våre ­tegninger alltid mål oppgitt
i BYA (bebygd areal), BRA (bruksareal) og
T-BRA (total bruksareal).
Speilvending - Alle hyttemodeller kan
speilvendes. I tillegg har Familieserien
mulighet til å speilvende halve h
­ ytta om
dette er ønskelig med hensyn til solforhold
og adkomst.
Takstolene er
dimensjonert for
tungt tak (torv) og
650 kg snølast
pr. kvm
Hyttene er
bygget etter
lovpålagt
TEK 10 standard
Malte vinduer og
ytterdører leveres
som standard uten
tillegg i pris
Byggesøknad - Familiehytta AS kan (mot
et tillegg i pris) være behjelpelig med
innsendelse av byggesøknader. Nødvendige
tegninger i forhold til dette er inkludert i
prisen på byggesettet.
71

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book viewer
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen