Lithoflex Styrkefuger - Page 15Perma-Drain
Professionelle permeable belægningssystemer
Lithostone
Ekspansionsfelt (løse sten)
Perma-Drain
Lithostone Perma-Drain
Vejledning

På det ønskede areal skal bærelaget være gennemtrængeligt og opbygges forsvarligt, så
der ikke opstår sætningsskader i overfladen.

Til belægningen anvendes rene og tørrede sten/skærver (vigtigt da støv og snavs formindsker vedhæftning og styrke). Stenene/skærverne udlægges i minimum 30 mm tykkelse.

75 kg (3 x 25 kg) skærver hældes i blandekarret og maskinen startes.

Herefter tilsættes 3 kg Lithostone Perma-Drain bindemiddel (1 flaske A og 1 flaske B) og
blandingen forsættes i 8 minutter.

Den færdige blanding hældes ud på det ønskede areal og fordeles jævnt med skovl eller
skraber. Der afrettes med en retskede/pudsebræt. Derefter kan der evt. komprimeres
med en let vibratorplade. Der finafrettes indtil overfladen er jævn og glat. Belægningsoverfladen skal herefter have en tykkelse på minimum 30 mm.

Den færdige belægning beskyttes mod regn de første 12 timer. Eventuel afdækning hæves
over belægningen, så luften kan cirkulere. Overfladen kan betrædes efter ca. 24 timer og
er fuldt hærdet efter 3-4 døgn.

Værktøjer og redskaber rengøres straks efter brug med rigelige mængder vand.
15

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen