Lithoflex Styrkefuger - Page 19Miljøfugen
Tekniske data
Bindemiddel
2-komponent harpikslim
Fyldstof
Kvartssand/knust granit
Kornstørrelser
Fugedybder
Blandingsenhed
1,8-3,00 mm
Minimum 40 mm — dog altid det dobbelte af fugebredden. Ved rundkørsler, busterminaler og lign. anbefales en fugedybde på mindst halvdelen af stenens godstykkelse.
25 kg fyldstof + 2,5 kg bindemiddel = 27,5 kg
Vægtfylde
1,86 (ved std. 1,8-3,0 mm)
Trykstyrke
55,0 N/mm2 (ved std. 1,8-3,0 mm)
Fugebredder
Blandetid
Forarbejdningstid
Fra 8 mm>
8 min. i en tvangs– eller globeblander.
20 min. ved 15°C (højere temperatur giver kortere udlægningstid)
Min. temperatur
Min. jordtemperatur 5°C.
Max. temperatur
30°C (Vær opmærksom på overfladetemperatur ved mørke overflader i
sol)
Opbevaring
Bindemiddel: 24 måneder, tørt og frostfrit.
Fyldstof/kvarts: Ubegrænset, tørt.
Natur
Ca. 27,5 kg
1 palle = 1100
kg
Produktionssikkerhed:
Rekvirer sikkerhedsdatablad
Undgå hudkontakt / benyt godkendte handsker.
Stengrå
Ca. 27,5 kg
Arbejdet med klimafugen kræver epoxy-certifikat.
1 palle = 1100
kg
19

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen