Lithoflex Styrkefuger - Page 3- til let trafik
Tekniske data
Produktionssikkerhed:
Bindemiddel: 1-komponent harpikslim
Se sikkerhedsdatablad — undgå hudkontakt og
benyt godkendte handsker.
Fyldstof: Kvartssand/knust granit
Kornstørrelse: 0,2-1,3 mm
Fugebredder: fra 5 mm <
Fugedybder: Minimum 30 mm
- dog altid det dobbelte af fugebredden
Blandingsenhed: 25 kg fyldstof
Leveringsenheder:
Farve:
Natur 26 kg palle = 1040 kg
Stengrå 26 kg palle = 1040 kg
Opbevaring:
Kemi: Frostfrit (holdbart i min. 18 måneder)
Fyldstof/kvarts: Tørt, ubegrænset holdbarhed.
+ 1 kg bindemiddel = 26 kg
Materialebeskrivelse:
Vægtfylde: 1,66 g/cm3
Trykstyrke: 19,8 N/mm2
Egenskaber for Lithoflex F10:
Bearbejdning/udlægning:

Forstærker belægningen

Modstår alle typer suge-/fejemaskiner

Hindrer uønskede vækster i fugerne
Min. temperatur: 3°C

Max. temperatur: 30°C (vær opmærksom på
temperaturen ved mørke overflader i sol)
Resistent over for olie/benzin, syre og
salt

Fugede belægningssten er genanvendelige ved eventuelle reparationer
Blandetid: 8 min. (tvangs– eller globeblander)
Bearbejdningstid: 20 min. ved 15°C (højere
temperatur = kortere udlægningstid)
F10 for dekorative parkbelægninger
3

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen