Lithoflex Styrkefuger - Page 5- smalle fuger
Tekniske data:
Bindemiddel: 1-komponent harpikslim
Fyldstof: Kvartssand/knust granit
Kornstørrelse: 0,2-1,3 mm
Fugebredder: fra 5 mm <
Fugedybder: Minimum 30 mm – dog altid det
Egenskaber for Lithoflex F20:

Forstærker belægningen

Modstår
alle
fejemaskiner

Hindrer uønskede vækster i fugerne

Resistent over for olie/benzin, syre
og salt

Fugede belægningssten er genanvendelige ved eventuelle reparationer
dobbelte af fugebredden
Blandingsenhed: 25 kg fyldstof + 2,5 kg bindemiddel + 3 l vand = 27,5 kg
typer
suge-/
Materialebeskrivelse:
Vægtfylde: 1,66 g/cm3
Trykstyrke: 19,8 N/mm2
Bearbejdning/udlægning:
Blandetid: 8 min. (tvangs– eller globeblander)
Bearbejdningstid: 20 min. ved 15°C (højere
temperatur = kortere udlægningstid)
Min. temperatur: 3°C
Max. temperatur: 30°C (vær opmærksom på
temperaturen ved mørke overflader i sol)
Produktionssikkerhed:
Se sikkerhedsdatablad — undgå hudkontakt og
benyt godkendte handsker.
Leveringsenheder:
Farve:
Natur 26 kg palle = 1040 kg
Stengrå 26 kg palle = 1040 kg
Opbevaring:
Kemi: Frostfrit (holdbart i min. 18 måneder)
Fyldstof/kvarts: Tørt, ubegrænset holdbarhed
F20 er vandbaseret og flyder derfor lettere ned i de smalle fuger
5

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen