Lithoflex Styrkefuger - Page 7- til svær og
tung trafik
Tekniske data
Produktionssikkerhed:
Bindemiddel: 2-komponent harpikslim
Se sikkerhedsdatablad — undgå hudkontakt og benyt godkendte handsker.
Fyldstof: Kvartssand/knust granit
Kornstørrelse: 0,2-1,3 mm / 0,2—2,5 mm
Fugedybder: Minimum 30 mm – dog altid det dobbelte af fugebredden
Leveringsenheder:
Farve:
Blandingsenhed: 25 kg fyldstof + 3 kg bindemiddel = 28 kg
Natur 28 kg palle =
1120 kg
Stengrå 28 kg palle =
1120 kg
Materialebeskrivelse:
Std. 0-2-1,33 mm Std. + 0,2-2,5 mm
Opbevaring:
Vægtfylde
1,86 g/cm3
1,96 g/cm3
Kemi: Frostfrit (holdbart i min. 24 måneder)
Trykstyrke
55,0 N/mm2
72,0 N/mm2
Fyldstof/kvarts:
holdbarhed
Fuge-
Fra 5 mm
Fra 8 mm
Tørt,
ubegrænset
Egenskaber for Lithoflex F50:

Forstærker belægningen

Modstår
alle
fejemaskiner
Bearbejdningstid: 20 min. ved 15°C (højere temperatur = kortere udlægningstid)

Hindrer uønskede vækster i fugerne
Min. temperatur: 3°C

Max. temperatur: 30°C (vær opmærksom på temperaturen ved mørke overflader i sol)
Resistent over for olie/benzin, syre og salt

Fugede belægningssten er genanvendelige ved eventuelle reparationer
Bearbejdning/udlægning:
Blandetid: 8 min. (tvangs– eller globeblander)
F50 til kørebanebrolægning
typer
suge-/
7

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen